2 0 1 8

Welkom bij het gebiedsplan 2018
voor Oud-Oost

Tot oktober kon je zelf een projectvoorstel indienen voor het gebiedsplan 2018. Reageren op alle voorstellen die zijn ingediend kan tot en met 16 november 2017. Vanaf 25 november 2017 wordt het concept gebiedsplan gepubliceerd. En staat per project aangegeven of die wel / niet wordt voorgedragen in het gebiedsplan 2018

Op 5 december 2017 bespreekt het Algemeen Bestuur van Oost de voorstellen in de openbare vergadering (19:30-22:00 uur). Het is dan mogelijk om in te spreken. In de vergadering van 19 december worden de gebiedsplannen vastgesteld

Voor de gebiedsplannen in Oost circa 436 projectvoorstellen ingediend, waarvan een zeer groot deel door bewoners en maatschappelijke organisaties.

We willen graag weten hoe u die projectvoorstellen waardeert.
Geef u uw reactie - bij het betreffende project - voor 16 november as.

Bekijk de voortgang

127
projectvoorstellen toegevoegd
531
mensen
doen mee
860
reacties
zijn gegeven
2 0 1 7

Bekijk de voortgang van 2017

Ook voor 2017 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2017