Project in gebiedsplan 2017
Lopend

Gebiedsontwikkeling IJburg 1e fase

Geplaatst op 31 oktober 2016, 09:30 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2017 - IJburg en Zeeburgereiland

Samenvatting

In alle delen van IJburg wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kavels die nog onbebouwd zijn gebleven. Belangrijke ontwikkelingen zijn:

  • Bebouwing van het kavel achter de Zuiderzeeschool op Steigereiland Noord;
  • Realisatie van de platformwoningen op Steigereiland Zuid;
  • Op Haveneiland West de bouw van tijdelijke woningen voor statushouders en studenten en ontwerp van de definitieve inrichting van de Bert Haanstrakade;
  • Aan alle kavels rond de haven wordt gewerkt en op Rieteiland Oost komt een ontwerp voor de tennishal op kavel 70.

Extra toelichting

Steigereiland-Noord

In 2017 zal worden gestart met de bouw van blok 126i. Hier komen naast twee bouwgroepen ook een aantal middensegmenthuurwoningen. De stedenbouwkundige structuur sluit aan op de bestaande blokken in het gebied. Ook zullen de eerste zelfbouwwoningen op kavel 125 starten met bouwen. De gemeente dient deze grond eerst nog bouwrijp op te leveren.

Het winnende schetsontwerp van het Sluishuis zal worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De planvorming voor de tweede fase van de waterkavels van blok 124 wordt opgestart.

Steigereiland-Zuid

De eerste fase van de platformwoningen in het verlengde van de William Barlowlaan zal worden afgebouwd. Daarnaast zal ook de bouw van de tweede fase van start gaan in het verlengde van de Edmond Halleylaan.

Haveneiland-West

Blok 1B zal in 2017 in aanbouw gaan. Hier worden appartementen gerealiseerd. Voor de blokken 1C en 1D zal de voorbereiding starten voor de selectie van een ontwikkelende partij. De Cas Oorthuyskade en Bert Haanstrakade (t/m blok 20) zullen vanaf de gevel tot en met de rijweg definitief worden aangelegd. Voor de inrichting van de vizieren langs de Bert Haanstrakade als ook de groenstrook zullen geïnteresseerde bewoners worden gevraagd mee te denken over de exacte invulling hiervan. Dit proces zal in 2017 van start gaan.

Aan de Daguerrestraat (kavel 13A) worden voor een periode van 10 jaar woningen gerealiseerd voor statushouders en studenten. Dit in nauw overleg met de buurt.

Haveneiland-Oost

Op Haveneiland Oost zullen een aantal in aanbouw zijnde blokken worden opgeleverd in 2017. Het graven van deel 2 van de Wim Noordhoekgracht als ook de bouw van brug 2030 zullen starten in het laatste kwartaal van 2017. Het nieuwe clubhuis van de Watersportvereniging IJburg aan de Krijn Taconiskade (blok 42C) zal medio 2017 worden opgeleverd.

Voor de landtong aan de haven, kavel 42A, wordt een selectieproces doorlopen op zoek naar een ontwikkelende partij. Hier is een gemengd programma voorzien van woningen, voorzieningen, speelruimte en verblijfsfuncties. In 2017 is het winnende plan bekend. De start bouw van het hotel op 43B is voorzien in 2017.

Rieteiland-Oost

Het ontwerptraject voor kavel 70 zal worden afgerond in 2017. Deze ontwerpen worden besproken met de omwonenden.
 

 

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Gebiedsonwikkeling (?)
Deel dit: