Project in gebiedsplan 2019   

Bewoners en ondernemers betrekken bij de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 17:48 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Watergraafsmeer

Amsterdam wil verduurzamen. Om dat te bereiken werkt de gemeente samen met Waternet en andere partners zoals Leander en de Gezonde stad. In de Watergraafsmeer is de aandacht voor milieu&duurzaamheid en de bewustwording bij bewoners in de strijd tegen de klimaatverandering een belangrijk thema. Bewoners en bewonerscollectieven, zoals de Buurtcoöperatie MeerEnergie, worden betrokken bij de plannen en uitvoering van de activiteiten. Het stadsdeel informeert bewoners en ondernemers, nodigt hen uit om ideeën in te dienen op het gebied van klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie, en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun initiatieven.

Gewenst resultaat Bewoners werken mee aan de verduurzaming van hun directe woonomgeving en de wijk.
waterberging op de Brink in Betondorp
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Samen naar een aardgasvrije Watergraafsmeer (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 50.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Sylvia van der Werf

27-aug-2019 17:21
Project volgens planning

Er is een onderzoek gedaan naar de activiteiten en projecten die uitgevoerd worden op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Vanuit dit onderzoek hebben er gesprekken plaatsgevonden met de bewonersorganisaties, buurtpartijen, ondernemers en sportverenigingen over h Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Sylvia van der Werf

31-jan-2020 13:17
Project volgens planning

Amsterdam wil verduurzamen. Om dat te bereiken werkt de gemeente samen met Waternet en andere partners zoals Leander en de Gezonde stad. In de Watergraafsmeer is de aandacht voor milieu&duurzaamheid en de bewustwording bij bewoners in de strijd tegen de klimaatverandering een belangrijk thema. Bewon Lees meer
0

Open de update in eigen pagina
4 reacties

Els de Vos

Ja: urgent
21-nov-2018 09:57

Anneke Schepers

Ja
29-nov-2018 21:31

Nicolette Vink

Ja
29-nov-2018 22:19

Annemarie Geerling

Ja
30-nov-2018 08:38
Wil je reageren? Meld je dan aan.