Het gebiedsplan voor Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Het Gebiedsplan 2020 is door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ambtenaren samen opgesteld.

Hieronder zie je alle projecten die in het gebiedsplan zijn opgenomen.

Projecten wel opgenomen in het gebiedsplan    |    Projecten niet opgenomen in het gebiedsplan

Filter voorstellen op:

Trefwoord
Prioriteit
Wel/niet in plan
Wissen
25 projecten

Beheersbare zomerdrukte op populaire recreatieplekken

Vanaf 2016 heeft stadsdeel Oost maatregelen getroffen om de zomerdrukte in de Bogortuin beheersbaar te maken en te houden. Zo is er een gedeeltelijk barbecueverbod ingesteld, zijn er toiletten geplaat...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Accommodatie Gouden Ei voor jongeren uit de buurt

Ten behoeve van het jongerenwerk in het Oostelijk Havengebied dat door Dynamo wordt uitgevoerd, gaan we het (mede)gebruik van het tijdelijk deels leegstaande schoolgebouw van het voormalige Gouden Ei ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Onderzoek naar angst bij basisschoolkinderen

Bij twee basisscholen in de Indische Buurt kwam uit een onderzoek op die scholen naar voren dat de kinderen zich niet veilig voelen in de buurt. Dit terwijl een veilige omgeving heel belangrijk is voo...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Extra aandacht voor kwetsbare tieners

Samen met Dynamo, Streetcornerwork en SK Coaching organiseren wij activiteiten voor tieners op de pleinen, in JavArt en in de gymzalen. Door deze samenwerking kan op een positieve, laagdrempelige mani...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Verstevigen en uitbreiden Vreedzame Wijk Indische Buurt

Het is belangrijk dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige en gezonde omgeving. Zo kunnen ze zich ontwikkelen tot betrokken, actieve en democratische burgers. Personen thuis, op school en in de wi...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

De jongerentafel inzetten voor samenwerking in de buurt

In de Indische Buurt zijn veel verschillende partijen actief die elk vanuit hun eigen invalshoek jongeren ondersteunen en hen helpen hun talenten te ontwikkelen. In 2019 is de stichting Streetsmart be...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Age Friendly OHG

We gaan kijken of we het Age Friendly-programma uit de Indische Buurt ook kunnen inzetten in het Oostelijk Havengebied. We onderzoeken mogelijkheden en voeren waar mogelijk ingrepen uit.

Zowel in de I...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Fitnesstoestellen in de openbare ruimte

Naar aanleiding van een bewonersinitiatief ingediend in het gebiedsplan 2019 waarin bewoners de gemeente vragen om buiten op een sportieve manier te kunnen bewegen en daarvoor speciale fitnesstoestell...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

3 updates

Zeeburgerkade

De Zeeburgerkade ligt aan de Entrepothaven. Het is een gedeelde openbare ruimte voor voetgangers, fietsers en auto's. De inrichting van de kade laat voor de gebruikers te wensen over. Bewoners vragen ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Voortzetten en inbedden pilot 'Passend wonen voor ouderen'

Doordat het klassieke verzorgingstehuis is verdwenen, blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Veel ouderen hebben een woning die daarvoor ongeschikt is (trappen, kleine badkamer). Hoewel zij vaak ee...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Doorontwikkelen en digitaliseren van de Makkie

Makkies kun je verdienen als je voor een buurtbewoner of een (buurt)organisatie in de Indische Buurt een klus doet. Daarmee help je de buurt, je buren én jezelf, want met gespaarde Makkies kun je weer...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Doorontwikkelen Wijkkunde

Wijkkunde is een netwerk voor en door de Indische Buurt, dat ondersteuning biedt aan initiatiefnemers met een idee om de buurt nog mooier te maken. Op deze manier krijgen alle ideeën – hoe pril ook – ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’

De pilot ‘Signaleren in de Indische Buurt’ is erop gericht de samenwerking tussen het woon- en zorgdomein te versterken zodat problemen bij kwetsbare bewoners vroegtijdig worden gesignaleerd. Waar nod...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

'Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt' is een onderzoek van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, van de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoekers gaan op zoek naar concrete...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Faciliteren pilots en duurzaamheidsinitiatieven in de Indische Buurt

Samen met de woningcorporaties, initiatiefgroep Samen Vooruit en andere buurtpartijen werken we aan een duurzame Indische Buurt, onder meer door initiatieven uit de buurt te ondersteunen. Het kan gaan...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Straatgerichte aanpak Javastraat

De Javastraat is veranderd van een straat met een eenzijdig winkelaanbod en ondermijnende activiteiten, in een straat met een divers aanbod dat ook tegemoetkomt aan de behoefte van nieuwe buurtbewoner...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Borneolaan

In de zomer van 2018 en 2019 is de gemeente gestart met het uitvoeren van verbeteringen die zijn aangedragen door Buurtinitiatief Borneolaan. Tijdens informatieavonden hebben bewoners aanvullende idee...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak van de drukte op de Piet Heinkade

Op de Piet Heinkade vinden tegelijk verschillende projecten plaats. Het betreft stedelijke programma's en projecten zoals de Agenda Amsterdam Autoluw en Agenda Touringcar, en ook de ontwikkeling van O...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Maatregelen openbare ruimte rondom winkelcentrum Brazilië

De openbare ruimte in de omgeving van winkelcentrum Brazilië wordt aangepakt. Er worden ontwerpen gemaakt voor de herinrichting van het Lloydplein en het Braziliëplein. Zodra deze in concept klaar zij...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Opfrissen en/of vergroenen Architectenbuurt

De Architectenbuurt heeft een verouderde, stenige inrichting en bewoners hebben laten weten dat zij meer en diverser groen willen. Groen ziet er niet alleen fraai uit, maar zorgt ook voor lagere tempe...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Groeninitiatieven gericht op vergroting van de biodiversiteit

Er bestaat zowel in het Oostelijk Havengebied als in de Indische Buurt behoefte aan meer of gevarieerdere groenvoorzieningen. Dit leidt tot meer verzoeken aan de gemeente én tot eigen initiatieven van...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Faciliteren duurzaamheidsinitiatieven door de Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied

De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied wil graag als spin in het web de bekendheid bij bewoners met de onderwerpen duurzaamheid, circulaire economie en klimaatneutraal verder vergroten. Wij facilite...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanval op armoede in de Indische Buurt

Initiatiefgroep Samen Vooruit heeft een lokale aanpak ontwikkeld om bewoners op een duurzame manier uit de armoede te helpen. Deze aanpak gaat uit van de kennis van ervaringsdeskundigen en een intensi...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Vernieuwing Sumatraplantsoen

Het Sumatraplantsoen moet een plek worden van en voor iedereen. Het is de bedoeling dat bewoners en bezoekers er eigenaarschap bij voelen en dit ook uitdragen. Voor de vernieuwing van het plantsoen is...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak buurthuis en speeltuin Batavia

Het beheer van buurthuis Batavia is in 2020 tijdelijk in handen van stichting Dock. Vanaf 2021 moet het beheer uitgevoerd worden door een partij uit de buurt of met sterke buurtbinding. Om deze partij...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update