37 updates bij projecten in Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Project-update bij Netwerkbijeenkomsten

20 november 2020, 16:01 uur , door Joost van der Klein
Project afgerond

Volgend jaar weer nieuwe, hopelijk off-lin, netwerkgesprekken in de buurt.

Project-update bij Begeleiden partners Dapper Durven Doen

20 november 2020, 16:00 uur , door Joost van der Klein
Project afgerond

De partners werkten intensief samen in de Dapperbuurt. De crisis geeft wel een nieuwe uitdaging aan de collectieve inzet en investeringen in de buurt.

Project-update bij Activiteiten van het Dapperhart

20 november 2020, 15:59 uur , door Joost van der Klein
Project afgerond

Het team heeft prachtige resultaten gehaald in de eerste maanden van 2020. In de coronacrisis is de inzet omgezet naar de karavaan. Deze karavaan trekt door de buurt en gaat op verschillende plekken h...

Project-update bij Aanpak panden gemeente Amsterdam

20 november 2020, 15:58 uur , door Joost van der Klein
Project afgerond

Een aantal panden is mooi opgeknapt. Zie met name hoek Dapperstraat / Eerste van Swindenstraat.

 

Project-update bij Dagbesteding nieuwe stijl

7 oktober 2020, 10:55 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

We lopen achter, is een direct gevolg van de Corona crisis waardoor en een disbalans is ontstaan tussen de beschikbare en benodigde middelen.

Er is nu een begroting voor het project en die komt uit op...

Project-update bij Pleinenaanpak

5 oktober 2020, 19:14 uur , door Aika van der Kleij
Project achter op planning

Dit is gaande. Het uitrollen van ideen duurt langer doordat Corona Lock Downs ons hebben vertraagd.

Mooie initiatieven hebben plaatsgevonden.

Een groep jongeren (9pp) uit de Transvaalbuurt die voor en...

Project-update bij Vreedzaam in Transvaal- en Dapperbuurt

5 oktober 2020, 18:55 uur , door Aika van der Kleij
Project achter op planning

Vreedzaam in de Dapperbuurt hebben we niet verder verkend. Er zijn enorm veel initiatieven in de Dapperbuurt gaande. Dit past niet genoeg.

In de Transvaalbuurt zijn enkele stappen gezet. Minder hard ...

Project-update bij Samenwerking verbeteren van alle partijen in en rond het Oosterpark

5 oktober 2020, 15:44 uur , door Wouter Stoeken
Project volgens planning

Vanwege Corona hebben de verschillende partijen van de BIZ ( denk aan de hotels, de horeca, Metis, maar ook het OLVG) het ontzettend druk gehad om de interne bedrijfsvoering overeind te houden. Hierdo...

Project-update bij Lotingstafels

5 oktober 2020, 15:42 uur , door Wouter Stoeken
Project achter op planning

Vanwege corona hebben de lotingtafels niet in een fysieke vorm kunnen plaatsvinden.

Samen met het team can CTO zijn we aan het bekijken welke vormen er zijn om een interactieve-online variant te beden...

Project-update bij Evaluatie zomerrecreatie Weesperzijde

5 oktober 2020, 15:41 uur , door Wouter Stoeken
Project afgerond

Evaluatieheeft plaatsgevonden gezamenlijk met de andere locaties

Project-update bij Ondernemers versterken

5 oktober 2020, 15:28 uur , door Wouter Stoeken
Project volgens planning

In de Eerste Oosterparkstraat is een BIZ ( Bedrijfs Investerings Zone) ingesteld waarbij er een nieuw actief bestuur is aangetreden. Samen kijken we naar plannen om de net heringerichte straat nog bet...

Project-update bij Pleinenaanpak

5 oktober 2020, 14:41 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

Een aantal van de genoemde zaken is al gelukt of in uitvoering, maar nog niet alles.

Project-update bij Samenleven in de Transvaalbuurt

5 oktober 2020, 13:17 uur , door Eilbron varda
Project achter op planning

Project in voorbereiding, door o.a. corona-vertraging is nog niet gelukt om uitvoering aan te geven...

Project-update bij Netwerkbijeenkomsten

5 oktober 2020, 13:12 uur , door Eilbron varda
Project achter op planning

 Het is door corona-vertraging nog niet gelukt om uitvoering te gegeven...

Project-update bij Een GGZ-vriendelijke buurt

2 oktober 2020, 14:51 uur , door Manon Schoneveld
Project volgens planning

GGZ in de Wijk is in stadsdeel Zuid 4 jaar geleden als project gestart met de partners GGZ InGeest, Dynamo, TEAM ED en stadsdeel Zuid. Inmiddels is het een succesvolle aanpak die bijdraagt aan een GGZ...

Project-update bij Makkie

1 oktober 2020, 20:31 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

De makkie is nog niet ingevoerd, de voorbereidingen worden getroffen.

Project-update bij Schone Dapperbuurt

1 oktober 2020, 20:29 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

De markt is helaas nog niet heel veel schoner. Een regieteam van betrokken uitvoerders is gestart om de ergste problemen aan te pakken.

Project-update bij Cofinanciering voor een groene buurt

1 oktober 2020, 20:28 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

Het is door ambtelijke verschuivingen en corona-vertraging niet gelukt alle plannen uit te voeren.

1

Project-update bij Uitvoeren nieuw beheerplan Oosterpark

1 oktober 2020, 20:26 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

Het nieuwe beheerplan voor het park is nog niet gereed. 

Project-update bij Veiligheids- en leefbaarheidsschouwen in de buurten van Oud-Oost

1 oktober 2020, 20:24 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

De locatiegerichte aanpak heeft op meerdere locaties geleid tot lokale schouwen en interventies.

Project-update bij Veiligheidsavonden in Oud-Oost

1 oktober 2020, 20:23 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

Veiligheidsavond en schouwen hebben plaatsgevonden.

Project-update bij Netwerkbijeenkomsten

1 oktober 2020, 20:21 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

Er vinden, ook online, diverse netwerkbijeenkomsten plaats, al zijn het er door de corona-crisis minder dan we zouden wensen.

Project-update bij Maatschappelijke accommodaties in de Dapperbuurt beter benut

1 oktober 2020, 20:19 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

Het onderzoek naar een duurzame oplossing in de Dapperbuurt vordert gestaag. Ondertussen worden op verschillende plekken tijdelijke oplossingen gevonden. Voor stichting Prachtvrouw en Jungle (weggeefw...

Project-update bij Activiteiten van het Dapperhart

1 oktober 2020, 20:16 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

Het team heeft prachtige resultaten gehaald in de eerste maanden van 2020. In de coronacrisis is de inzet omgezet naar de karavaan. Deze karavaan trekt door de buurt en gaat op verschillende plekken h...

Project-update bij Placemaking Dapperplein

1 oktober 2020, 20:15 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

In 2020 is er al op kleine schaal, met het team Dapperhart, gewerkt aan het verbeteren van het plein, en het gebruik ervan.

In het najaar is een nieuwe projectleider gevonden om de grotere aanpak van ...

Project-update bij Uitwerken marktvisie Dappermarkt

1 oktober 2020, 20:13 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

In 2020 is er een begin gemaakt met de nieuwe marktvisie. Door de risis is de participatie met ondernemers stil komen te liggen.

In het najaar wordt de consultatie over de marktvisie weer opgepakt (on...

Project-update bij Aanpak panden gemeente Amsterdam

1 oktober 2020, 20:11 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

In 2020 zijn een aantal panden in de Dapperbuurt mooi opgeknapt. 

Met de crisis is er wel een vertraging gekomen en op dit moment is de vraag welke investeringen er nog gedaan gaan worden.

Project-update bij Coaching en begeleiding ondernemers Dapperbuurt

1 oktober 2020, 20:09 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

Dit project is nog niet uitgevoerd. Met de crisis is de basale nood bij de ondernemers hoog en is het ongewenst hen te benaderen voor coaching in het ondernemen. De inzet is om in de laatste maanden t...

Project-update bij Begeleiden partners Dapper Durven Doen

1 oktober 2020, 20:07 uur , door Joost van der Klein
Project volgens planning

De partners werken nog intensief samen in de Dapperbuurt. De crisis geeft wel een nieuwe uitdaging aan de collectieve inzet en investeringen in de buurt.

Project-update bij Integrale aanpak van de openbare ruimte in de Dapperbuurt

1 oktober 2020, 20:05 uur , door Joost van der Klein
Project achter op planning

Met de corona-crisis is de vraag gekomen op welk niveau de investeringen in de Dapperbuurt realistisch zijn.

 

Er zijn nog 7 meer messages.Toon me de rest