Anita Mol

Project afgerond

Op de bewonersavond in oktober zijn de maatregelen ter beheersing van de zomerdrukte geƫvalueerd. Er was waardering voor de genomen maatregelen als extra afvalbakken, iedere dag schoon maken, de inzet van stewards, de tijdelijke toiletten en het gedeeltelijk barbecueverbod. Maar opgelost was daarmee de overlast nog niet. Een totaal barbecueverbod, een kleine herinrichting van de openbare ruimte, inzet van handhaving in de latere uren na 21.00 uur en een betere toiletoplossing in de Bogortuin werden aanbevolen. In het winterseizoen worden met het bewonerspanel deze aanbevelingen uitgewerkt voor het zomerseizoen 2019.
0
Open de update in eigen pagina