Samen het gebiedsplan maken


Ieder jaar maken bewoners, ondernemers, buurtpartners samen met de gemeente een gebiedsplan. Hierin staan de projecten die komend jaar worden uitgevoerd om de buurt te verbeteren.

Er zijn vele reacties en initiatieven online ontvangen. Ook de vele ontmoetingen, buurttafels en andere offline contacten in de buurt zorgen er voor dat we met elkaar maatwerk kunnen leveren in de gebieden.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Oost heeft op 18 december jl. de gebiedsplannen vastgesteld.

Wilt u weten welke concrete projecten komend jaar worden uitgevoerd, klik dan verder op een van de gebieden van Oost

Klik op een gebied