Samen het gebiedsplan maken


Ieder jaar maken bewoners, ondernemers, buurtpartners samen met de gemeente een gebiedsplan. Hierin staan de projecten die komend jaar worden uitgevoerd om de buurt te verbeteren.

Iedereen kan meehelpen het gebiedsplan 2019 op te stellen. Kijk welke voorstellen er zijn voor jouw buurt en geef je mening. Dat kan tot 1 december 2018.

Actualiteit

Van 1 september tot 1 november konden inwoners, ondernemers en overheid ideeën indienen en zo samen het nieuwe gebiedsplan voor 2019 maken. Er zijn 411 ideeën en projecten ingestuurd. En hebben meer dan 3000 mensen op de projecten gestemd.

De projectenvoorstellen zijn ambtelijk globaal getoetst. Bij ieder project staat de toelichting of het project wordt voorgedragen. De stadsdeelcommissie bespreekt de concept gebiedsplannen in hun –openbare- vergadering van 4 december. De definitieve beslissing wordt genomen door het Dagelijks Bestuur van Amsterdam-Oost eind december.

Klik op een gebied