Samen maken we het gebiedsplan

Elk jaar bepaalt het stadsdeel per gebied opgaven waar de focus op ligt; de focusopgaven. Hiermee doet het stadsdeel wat benodigd is voor de buurt op basis van contact met bewoners en ondernemers.

Het coronaviris heeft invloed op de uitvoering van de plannen van 2020. Voor 2021 zijn de focusopgaven aangescherpt op de actualiteit en de bezuinigingen.

Wilt u weten aan welke opgaven en projecten wordt gewerkt, klik dan op een van de gebieden van Oost

Daar staat ook uitgelegd hoe u – het hele jaar door- voorstellen kunt doen voor een betere buurt.

Net als vorige jaren bepalen maatschappelijke partners en bewoners samen met de gemeente wat er nodig is. Door te focussen op de belangrijkste integrale opgaven in een gebied kan de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter worden ingezet. Per gebied worden 2 focusopgaven en maximaal 4 prioriteiten vastgesteld.

 

Oud-Oost

Indische buurt, Oostelijk Havengebied

Watergraafsmeer

IJburg, Zeeburgereiland