Focusopgave

Dapperbuurt


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Aanleiding

De Dapperbuurt staat te boek als een kwetsbare buurt. De economie blijft achter, er spelen sociale problemen – zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan saamhorigheid – en er is sprake van overlast, criminaliteit en onveiligheid (dit laatste thema wordt verder uitgewerkt bij focusopgave 2). Daarnaast is de inrichting van de openbare ruimte niet optimaal: de buurt is stenig en biedt weinig plaats aan spel en verblijf.

Beschrijving focusopgave

Met een integrale aanpak, waarin aandacht is voor sociale problematiek, economische aspecten en de inrichting van de openbare ruimte, werken we aan de ontwikkeling van de Dapperbuurt.
Daarbij is het van belang om goed in kaart te brengen hoe bovengenoemde aspecten met elkaar samenhangen en om de samenwerking tussen stadsdeel en bewoners en ondernemers te verstevigen. De Dapperbuurt is in 2020 een wijk waar buurtbouwen voorop staat.

Beoogde doelen

 - Een integraal programma voor onderhoud en verbetering van de openbare ruimte van de Dapperbuurt voor de komende jaren.
- Zichtbare verbetering van de winkelpanden en de economische vitaliteit van de buurt.
- Een uitgewerkte visie voor de Dappermarkt.
- Meer betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de buurt en meer sociale cohesie.
- Verschillende activiteiten en plannen die in co-creatie tussen gemeente en bewoners en ondernemers worden ontwikkeld en uitgevoerd.

Wat gaan we doen en met wie

Om te beginnen willen we een beter beeld krijgen van de sociale problemen, zoals armoede, eenzaamheid, huisvesting van kwetsbare personen, overlast, gebrek aan saamhorigheid. We onderzoeken welke behoeften er op dit vlak leven bij bewoners en ondernemers, en welke acties professionals, partners, buurtpartijen en de bewoners en ondernemers zelf zouden kunnen ondernemen om beter aan die behoeften tegemoet te komen.

We werken verder aan projecten in de openbare ruimte, gericht op minder verstening, meer groen en meer ruimte voor spelen en verblijven. Dit alles in nauw overleg met bewoners en ondernemers.

Om de economie te stimuleren, gaan we de samenwerking tussen vastgoedeigenaren verbeteren en investeren we in het winkelgebied, de winkelpanden en in de Dappermarkt. Het Dapperhartteam, collega’s, partners, bewoners en ondernemers werken vanuit de co-creatieplek Dapperplein 45, midden in de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Oud-oost
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten

  Uitgevoerde projecten bij deze focusopgave (12)

Een definitief plan maken voor de Eerste Van Swindenstraat

In 2020 worden de vastgestelde uitgangspunten voor de herinrichting van de straat uitgewerkt tot een...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Integrale aanpak van de openbare ruimte in de Dapperbuurt

Samen met bewoners, ondernemers en asseteigenaren onderzoeken we de mogelijkheden om de ambities ron...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

1 update

Coaching en begeleiding ondernemers Dapperbuurt

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen beschrijven de drie aangesloten partijen de wens om (een d...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Uitwerken marktvisie Dappermarkt

Samen met bewoners, ondernemers en bezoekers maken we een uitwerking van de gemeentelijke Marktvisie...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Placemaking Dapperplein

Het Dapperplein is het hart van de Dapperbuurt. Zes dagen per week is er een markt, er zijn winkels ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Maatschappelijke accommodaties in de Dapperbuurt beter benut

We doen onderzoek naar het functioneren van de maatschappelijke accommodaties in de Dapperbuurt. Het...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Schone Dapperbuurt

In de Dapperbuurt is veel dagelijkse overlast door vuil in de straten. De markt produceert een flink...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Makkie

Makkies kun je verdienen door vrijwilligerswerk te doen voor een buurtbewoner of een organisatie in ...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 update

Aanpak panden gemeente Amsterdam

In het ambitiedocument Dapper Durven Doen is het bedrijfsmatig vastgoedbezit van de drie deelnemende...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Activiteiten van het Dapperhart

Het Dapperhartteam stimuleert en faciliteert de cocreatie in de Dapperbuurt vanuit Dapperplein 45. H...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates

Begeleiden partners Dapper Durven Doen

De drie grootste winkelpandeigenaren van de Dapperbuurt (Ymere, De Key en gemeente Amsterdam) hebben...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

1 reactie

2 updates

Netwerkbijeenkomsten

In 2020 willen we zoveel mogelijk met bewoners van Oud-Oost in gesprek gaan over de buurt. De opgave...

Opgenomen in gebiedsplan 2020

2 updates