Focusopgave

Vergroenen en verduurzamenAanleiding

Vergroening van IJburg blijft een belangrijk thema. De nabijheid van het water en de rust van het Diemerpark worden door bewoners gewaardeerd, maar wat de bewoners missen is groen in de directe woonomgeving. Groen maakt een buurt niet alleen aantrekkelijker, maar helpt ook de hittestress in de stad te verlichten. Groene daken bevorderen de biodiversiteit en de daken op IJburg bieden hiervoor goede mogelijkheden.
De gemeente Amsterdam heeft verregaande duurzaamheidsambities. Voor het verwezenlijken van die ambities zijn lokale initiatieven van belang.

Beschrijving focusopgave

Bewoners op IJburg zijn zeer betrokken bij duurzaamheids- en milieuthema’s, zoals de circulaire economie, bestrijding van zwerfafval, afvalscheiding en een klimaatneutrale stad. Voor het verwezenlijken van de stedelijke ambities op het vlak van duurzaamheid zoals beschreven in het coalitieakkoord, is deze burgerbetrokkenheid essentieel. De opgave is deze burgerbetrokkenheid te ondersteunen.

Beoogde doelen

- Ondersteuning bieden aan lokale initiatieven die bijdragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Amsterdam.
- Realisatie van bewonersinitiatieven die gericht zijn op vergroening van de stedelijke omgeving.
 
Wat gaan we doen en met wie

We faciliteren vergroeningsinitiatieven van bewoners. Door de betrokkenheid van het gebiedsteam en door cofinanciering kunnen deze projecten daadwerkelijk van de grond komen.
Duurzaamheid is bij uitstek een thema waarbij we kunnen samenwerken met bewoners en andere partners. We benutten de stedelijke budgetten zo veel mogelijk.
In 2020 doen we een oproep voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De insteek is dat bewoners een deel van het budget zelf besteden.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland