Focusopgave

Nieuwe en bestaande gebieden met elkaar verbindenAanleiding

IJburg, Zeeburgereiland is het snelst groeiende gebied van de stad. Eind 2002 kwamen de eerste bewoners op IJburg, en aan het begin van 2018 woonden er ruim 26.000 mensen op IJburg, Zeeburgereiland. De woningvoorraad blijft naar verwachting stijgen, van ruim 10.000 in 2018 naar 25.000 in 2039.
 
Bewoners van IJburg 1e fase tonen zich zeer betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe gebieden. Kennis van de bewoners over wonen in een nieuwe wijk kan van waarde zijn bij het ontwikkelen van nieuwe buurten.
Gedurende de gebiedsontwikkeling is onbebouwde grond beschikbaar voor tijdelijk gebruik. Deze ruimte kan worden ingezet voor tijdelijke voorzieningen die zowel de bestaande stad als het nieuwe gebied ten goede komen.
 
Beschrijving focusopgave

We zetten ons, binnen de mogelijkheden die de gebiedsontwikkeling biedt, in voor een zinvolle en goed functionerende inrichting van de tijdelijk lege ruimtes op IJburg en Zeeburgereiland. Daarbij letten we op de verbinding met de aangrenzende buurten. Zo kan gebiedsontwikkeling bijdragen aan goede voorzieningen voor het hele gebied en waar mogelijk ook aan het realiseren van publiekstrekkers die een stimulans vormen voor de buurteconomie.
Betrokkenheid van bewoners is een speerpunt bij de ontwikkeling van het Strandeiland. Zo kunnen hun kennis over en ervaring met het wonen in een geheel nieuw ontwikkeld gebied worden benut.

Beoogde doelen

- Bewoners zijn betrokken bij de gebiedsontwikkeling en bij de inrichting van tijdelijk lege ruimtes.
- Zinvolle inrichting van de tijdelijke ruimte, in het bijzonder voor de jeugd.
 
Wat gaan we doen en met wie

Samen met gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam en bewoners van IJburg 1e fase zetten we voor bewoners en andere betrokkenen een participatietraject op voor de gebiedsontwikkeling van Strand-eiland. Daarnaast steunen we tijdelijke initiatieven, die deels door gebiedsontwikkeling van de gemeente Amsterdam worden gefinancierd.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland