Focusopgave

Werk maken van duurzaamheid


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Aanleiding

In de Watergraafsmeer tonen veel bewoners en ondernemers zich betrokken bij het thema duurzaamheid. We zien veel initiatieven ontstaan, uiteenlopend van een coöperatie die het warmtenet in eigen beheer wil nemen tot kleine groeninitiatieven. Maar wij horen vaak dat mensen in het woud van informatie en websites niet goed weten bij wie ze moeten zijn, hoe regelingen precies werken en hoe ze anderen kunnen vinden om hun initiatief verder te helpen.

Beschrijving focusopgave

Al deze initiatieven zijn belangrijk en leveren een bijdrage aan een duurzame wereld. We willen graag samen met bewoners en ondernemers initiatieven verder helpen, nieuwe ideeën een kans geven en bewonersnetwerken versterken, zodat er ervaringen gedeeld kunnen worden en men elkaar kan inspireren. Dit kan door een duidelijk aanspreekpunt te creëren, goede informatie en advisering te bieden, kansrijke initiatieven te ondersteunen en te faciliteren, bestaande initiatieven te ondersteunen en verder te ontwikkelen, en groepen met elkaar in contact te brengen voor kennisoverdracht en inspiratie.

Beoogde doelen

- Meer bewoners zijn betrokken bij het thema duurzaamheid en vragen zich af: wat kan ik zelf, of samen met anderen, bijdragen aan duurzaamheid?

Wat gaan we doen en met wie

Bij de bewoners van de Watergraafsmeer is er veel betrokkenheid en kennis over klimaat en duurzaamheid. We stellen een tijdelijke makelaar aan in het team, met speciale aandacht voor en expertise op het gebied van duurzaamheid. Hij/zij is aanspreekpunt voor bewoners, bedrijven en organisaties, zoekt actief naar nieuwe initiatieven, faciliteert, verbindt en zorgt voor goede communicatie. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor een goede afstemming en samenwerking met de directie Ruimte en Duurzaamheid.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer