Focusopgave

Overamstel in ontwikkeling


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer

Aanleiding

De wijk Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Delen van de wijk, zoals Amstelkwartier en Weespertrekvaart Noord, zijn inmiddels grotendeels bewoond. Andere delen zitten in een transformatie of zijn nu nog kale vlaktes. In de bewoonde buurten is vraag naar voorzieningen, waaronder winkels, een markt, scholen, sportvoorzieningen en speelplekken. Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema’s in deze buurten.

Beschrijving focusopgave

Overamstel is de komende jaren nog volop in ontwikkeling. Het is een groot stedelijk gebied, wat betekent dat de gebiedsontwikkeling niet door het stadsdeel maar door de directie Grond en Ontwikkeling wordt gedaan.

Het stadsdeel vindt het belangrijk dat de leefbaarheid en veiligheid voor de huidige en toekomstige bewoners gewaarborgd worden en dat er aandacht is voor ontmoeting, contact en sociale cohesie.

Voor de reeds bebouwde buurten betekent dit, dat we de openbare ruimte goed beheren en dat we in goede samenwerking met de bewoners kunnen inspelen op vragen en wensen. Voor de buurten die in transformatie of ontwikkeling zijn, ligt de focus vooral op de toekomstige programmering, de inrichting van de openbare ruimte en het realiseren van voorzieningen.

Beoogde doelen

- Bewoners voelen zich prettig in de buurt en weten waar ze met vragen terechtkunnen.
- Er wordt in overleg met het Project Management Bureau, Projectteam Overamstel, ruimte gezocht om woningen voor ouderen in verschillende vormen op te nemen in het programma voor Overamstel (zelfstandig, geclusterd, wonen met zorg).

Wat gaan we doen en met wie

Het Project Management Bureau, Projectteam Overamstel, is de ontwikkelaar van dit hele gebied. Vanuit het stadsdeel wordt op verschillende manieren input geleverd voor de planontwikkeling en uitvoering. De focus ligt daarbij op het beheer van de openbare ruimte en op het bewonersperspectief. Na oplevering van delen van de wijk wordt het beheer overgedragen aan het stadsdeel. Voor Amstelkwartier 1e fase is dit inmiddels gebeurd.

De Amstelkwartiermakers, een vereniging van bewoners en ondernemers, werken gezamenlijk aan meer cohesie in de buurt. Het stadsdeel ziet in hen een belangrijke samenwerkingspartner.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer
Deze focusopgave draagt bij aan de volgende prioriteiten in het gebiedsplan 2019-2022

Projecten