Focusopgave

Sterkere buurtverbindingAanleiding

In een nieuw stedelijk gebied is verbondenheid tussen buurtbewoners niet vanzelfsprekend. 13 procent van de IJburgers van 19 jaar of ouder geeft aan zich ernstig eenzaam te voelen. Kenmerkend voor IJburg, Zeeburgereiland is dat er veel mensen met verschillende leefstijlen door elkaar heen wonen en dat het aantal jongeren toeneemt. Hoewel het gebied objectief gezien steeds veiliger wordt, blijven veel mensen zich onveilig voelen.


Beschrijving focusopgave

We willen de sociale cohesie in het gebied versterken en de leefbaarheid vergroten. Bewoners met initiatieven op dit gebied willen we ondersteunen.

Beoogde doelen

- Sterkere verbondenheid tussen buurtgenoten.
 
Wat gaan we doen en met wie

De nadruk ligt op het stimuleren van sociale verbindingen en het faciliteren van buurtgerichte bewonersinitiatieven. Bijzondere aandacht krijgen de nieuwste gebieden, zoals de Sportheldenbuurt op het Zeeburgereiland.
 
Samenwerking tussen bewoners, ondernemers, organisaties en netwerken in de buurten is cruciaal en wordt dan ook door ons ondersteund. Daarbij valt te denken aan partijen als Dynamo welzijnswerk en jongerenwerk, woningcorporaties, politie en de bewonersnetwerken JIP Collectief, SET IJburg en Zeeburg Connect.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - IJburg en Zeeburgereiland