Focusopgave

Aanpak Dapperbuurt


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding

De Dapperbuurt is een levendige buurt met veel culturen en populair om te wonen. Maar er zijn ook zaken die niet goed gaan. De economische vitaliteit blijft achter, en er spelen sociale problemen zoals armoede, eenzaamheid en gebrek aan saamhorigheid. Ook is  er sprake van overlast, criminaliteit en onveiligheid. Deze laatste drie worden verder uitgewerkt bij focusopgave 2. Verder is de inrichting van de openbare ruimte niet optimaal: de buurt is stenig en biedt weinig plek om te spelen of te verblijven.

In 2020 is de gemeente Amsterdam begonnen met een integrale aanpak voor de Dapperbuurt, waarin aandacht is voor sociale problemen verbetering van de buurteconomie en de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij vinden we het belangrijk om de samenwerking met de buurt te verbeteren.    

Beschrijving focusopgave

In 2021 gaan we door met de aanpak en werken we samen met bewoners, ondernemers en (buurt)organisaties verder aan het versterken van de buurt. Dit doen we onder meer door de opbrengst van het co-creatieteam te koppelen aan de verschillende opgaves in de buurt. Het team is ook in 2021 in de buurt aanwezig en zal er op toezien dat de verschillende activiteiten en projecten in de buurt voor- met- en waar mogelijk door bewoners wordt gedaan. Het Dapperplein is de belangrijke plek van de buurt waar veel problematiek, maar ook de kansen samenkomen. In 2021 gaan we het plein aantrekkelijker maken voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost
Projecten

  Uitgevoerde projecten bij deze focusopgave (12)