Focusopgave

Vergroenen Oud-Oost


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding

Bewoners en andere partijen in Oud-Oost hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan meer groen in de buurt. Zij zijn bereid zich daar zelf voor in te zetten. De openbare ruimte van (delen) van Oud-Oost is stenig.

Beschrijving focusopgave

We zetten ons in voor vergroening van de buurt en voor een openbare ruimte waar het prettiger verblijven is. Projecten op dit vlak moeten passen binnen de principes van de Groenvisie Amsterdam, waar het  o.a. gaat om vergroening doen we samen en; groen als bijdrage aan zoveel mogelijk opgaven. We zetten in op het delen van kennis en het ontwikkelen van tools voor de buurt.

Beoogde doelen

Meer groen in de buurten van Oud-Oost. Stenige plekken inruilen voor groen; Daarom zetten we de bestaande aanpak voort in 2021. We voeren bestaande projecten verder uit en nemen nieuwe kansen op.

We werken in elk geval op de volgende locaties aan de vergroening:  Platanenweg, Paradijsplein, Kraaipanstraat, Tugelatuin.

Dapperbuurt (wo: Het vergroenen van de Oase, Reinwardtstraat 350; Het opzetten van 12 geveltuinen in de Dapperbuurt; Geadopteerde boomspiegels door buurtbewoners; Insectendorp van Maurice van der Molen op de rotonde tegenover het Tropenmuseum; 1 keer per maand een gratis workshop over groen, voor volwassenen en een voor kinderen.)
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost