Focusopgave

Vergroenen Oud-Oost


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Beschrijving focusopgave

We zetten ons in voor vergroening van de buurt en voor een openbare ruimte waar het prettiger verblijven is. Projecten op dit vlak moeten passen in de Groenvisie Amsterdam, waar het gaat om delen van kennis en het ontwikkelen van tools voor de buurt.

Beoogde doelen

Nog meer groen in de buurten van Oud Oost. Stenige plekken inruilen voor groen; Daarom zetten we de bestaande aanpak voort in 2021. We voeren bestaande projecten verder uit en nemen nieuwe kansen op.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.