Focusopgave

Armoede en eenzaamheid


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Aanleiding

De Transvaalbuurt telt relatief veel huishoudens met een laag of zeer laag inkomen. Ook leven hier naar verhouding veel mensen in eenzaamheid.

Beschrijving focusopgave

De Transvaalbuurt beschikt over een sterk netwerk van betrokken bewoners, ondernemers en professionals. Samen met deze partijen leggen we in 2020 de focus op de bestrijding van armoede en eenzaamheid.

Beoogde doelen

In 2020 zoeken we antwoord op de volgende vragen:
- Hoe kunnen we de bewoners van de Transvaalbuurt uit hun sociale isolement halen?
- Hoe kunnen we hen stimuleren actief mee te doen in de maatschappij, in de vorm van werk, vrijwilligerswerk, talentontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling?
- Welke maatregelen kunnen partners nemen om kwetsbare groepen meer kansen te bieden op sociaal-economisch gebied?
 
Wat gaan we doen en met wie

We werken nauw samen met bewonersgroepen zoals het Platform Transvaalbuurt, wijkagenten, woningcorporaties (Ymere, Stadgenoot, Rochedale en Eigen Haard), ondernemers en winkeliers, sociale ondernemers, welzijnsorganisatie Dynamo en kunstenaars van Tugela85.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Oud-oost