Focusopgave

Kansengelijkheid in Oud-Oost


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Aanleiding
Niet alle kinderen en jongeren in Amsterdam hebben gelijke kansen. Oud-Oost kent een hoog aantal kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin dat hoog scoort op de kwetsbaarheid index, vooral in de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt. Deze kinderen en jongeren hebben gemiddeld minder kansen om gezond, veilig en met zicht op een goede toekomst op te groeien. Vanuit de gemeente Amsterdam is er een groot preventief aanbod voor deze gezinnen dat niet altijd optimaal gebruikt wordt. Kansenongelijkheid bestaat in het onderwijs, bij werk en inkomen, wonen, in de gezondheid en ten aanzien van de participatie. Een lage opleiding, laag gezinsinkomen en migratie-achtergrond van de ouders, zoals in veel gevallen in de Dapper en Transvaalbuurt, gelden als voorspellers voor het verschil in kansen.


Beschrijving focusopgave
In 2020 is in Oud-Oost een start gemaakt om op een integrale manier te kijken naar bovengenoemde situatie binnen het thema kansengelijkheid. Samenwerking tussen verschillende afdelingen van de gemeente (Sociale basis, Sport, Jeugd & Veiligheid, Werk Participatie en Inkomen, Flexibel Preventief Aanbod Jeugd, Diversiteit en Onderwijs) welzijnsorganisaties, buurtinitiatieven, scholen en het Ouder Kind Team is essentieel om een passend aanbod te kunnen bieden zodat de kansenongelijkheid vermindert. Binnen dit thema ´Kansengelijkheid´ is het van groot belang ter erkennen dat vooroordelen bestaan tussen bewoners en personen werkzaam in een gebied als Oud-Oost. Systematische barrières worden ervaren door bewoners. Deze ervaringen beïnvloeden de mate waarop zij gebruik kunnen en willen maken van het aanbod van de gemeente net als dat dit bepalend is in hoeverre de daadwerkelijke ervaringen van ongelijke behandeling erkend worden door de aanbieders.

In 2021 kan er geëxperimenteerd worden door op een vernieuwende manier te werken en de huidige aanbieders aan te jagen om beter samen te werken gericht op het verminderen van de ongelijkheid. Ook zal er specifiek worden ingezet om de ervaren ongelijkheid te benoemen en ter discussie te stellen op scholen, bij het Ouder Kind Team en door de verschillende subsidiepartners werkzaam in Oud-Oost samen met de (jeugdige)bewoners. Ook is het essentieel om vanuit de bewoners en gemeenschappen zelf oplossingen te laten ontstaan om kansen van kinderen en jongeren in de buurt te verbeteren.

Dat het gebiedsplan Oud-Oost 2021 dit thema omarmt is om twee reden belangrijk
.•    De aandacht in het gebiedsplan bevordert de samenwerking van de verschillende gemeentelijke afdelingen die zich in de Dapper en Transvaalbuurt bezighouden met jeugd en jongeren en geeft ruimte voor het ophalen van vooroordelen en ervaringen die ongelijkheid bevorderen of in stand houden.
    Ten tweede is daarmee de ruimte en flexibiliteit van middelen uit het gebiedsplan inzetbaar om voornamelijk de verschillende buurtbewoners en lokale organisaties mee te nemen op dit thema. Hen zelf te laten experimenteren, daarvan te leren, vernieuwen, opnieuw proberen en dan steeds weer koppelen met het aanbod dat al aanwezig is om kansenongelijkheid te verminderen. Analyseren samen wat er anders of beter kan. Benoemen waar de knelpunten zitten en de ervaringen negatief zijn vanwege institutionele barrières. Dit vraagt om flexibiel inzetbare middelen en positief kritisch meedenkende ambtenaren.

Beoogde doelen
Zorgen voor meer kansen van jeugd en jongeren in vooral de Dapperbuurt en de Transvaalbuurt.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Oud-oost

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.