Focusopgave

Met bewoners meer groen toevoegen


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Aanleiding

Bewoners en andere partijen in Oud-Oost hebben te kennen gegeven behoefte te hebben aan meer groen in de buurt. Zij zijn bereid zich daar zelf voor in te zetten. Voor een aantal plekken in het gebied staan al een aantal jaren fysieke ingrepen op de agenda.

Beschrijving focusopgave

We zetten ons in voor vergroening van de buurt en voor een openbare ruimte waar het prettiger verblijven is. Projecten op dit vlak moeten passen in de Groenvisie Amsterdam, waar het gaat om delen van kennis en het ontwikkelen van tools voor de buurt.

Beoogde doelen

- Meer groene ruimte in Oud-Oost.

Wat gaan we doen en met wie

We moedigen bewoners aan om zelf initiatieven te ontplooien waarmee zij hun eigen buurt aangenamer en groener kunnen maken. Het zelfbeheer van het groen wordt in samenwerking met Stadswerken ontwikkeld naar een duurzaam niveau. De afdelingen Stadswerken, Verkeer en Openbare Ruimte en Ruimte en Duurzaamheid zullen samen met de gebiedsteams de ene keer optreden als uitvoerende organisatie, en de andere keer faciliterend zijn voor initiatiefnemers in de buurt.
Partners in de buurt zijn onder andere Jungle Amsterdam, de Tugelatuin, de Oostpoort-groengroep en het Knowledge Mile Park.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Oud-oost