Focusopgave

Zelfstandig wonenBeschrijving focusopgave
In de Indische Buurt zetten we ons in voor tijdige signalering van problemen bij bewoners met een GGZ- of verslavingsachtergrond, zodat er in een vroeg stadium hulp kan worden ingeschakeld als dat nodig is. In het Oostelijk Havengebied is ook de vraag of er voldoende activiteiten zijn die aansluiten bij de wensen en behoefte van de ouderen.
We willen in beide buurten ervoor zorgen dat ouderen makkelijker kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, onder meer door de openbare ruimte toegankelijker te maken, en dat ze, indien nodig en gewenst, kunnen verhuizen naar een geschiktere woning. Ook wordt ondersteuning van de groeiende groep (overbelaste) mantelzorgers een aandachtspunt. Daarnaast is er sinds de uitbraak van corona ook extra aandacht nodig om te kijken hoe de ouderen en kwetsbare bewoners bereikt kunnen worden. Tevens zijn er creatieve oplossingen nodig om deze groepen toch mee te laten doen aan het maatschappelijke leven ondanks alle beperkende maatregelen in de nieuwe anderhalve-meter-samenleving.

Beoogde doelen
- Kwetsbare buurtbewoners in het Oostelijk Havengebied en de Indische Buurt krijgen de ondersteu-ning die ze nodig hebben om in hun buurt te kunnen blijven wonen.
- Door ingrepen in de openbare ruimte zorgen we dat de Indische Buurt en het Oostelijk Havengebied buurten zijn waar ouderen prettig kunnen leven.
- Voortzetten pilot Passend Wonen in de Indische Buurt en uitrollen naar het Oostelijk Havengebied.
- Aanvullend op het programma huisvesting kwetsbare huishoudens ook aandacht en mee participeren in een aanpak voor de al gehuisveste kwetsbare bewoners in de buurt.
- Netwerkorganisatie Wijkkunde zal initiatieven verder helpen en ondersteunen met als doel het door ontwikkelen van buurtinitiatieven.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Projecten

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.