Focusopgave

Integrale aanpak SumatraplantsoenBeschrijving focusopgave
Na het intensieve participatietraject dat resulteert in een definitief nieuw ontwerp voor het Sumatraplantsoen, is het nog wachten tot de schop ook echt de grond in gaat. Het definitief ontwerp wordt in het najaar van 2021 vastgesteld. Daarna wordt achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding, dit duurt tot de zomer van 2022. De uitvoering start in het najaar van 2022 en duurt één jaar, tot de zomer van 2023. Belangrijk is dan om de bewoners die betrokken zijn geweest bij het participatietraject ook betrokken te houden bij de buurt en het plantsoen. En dit belang is er ook als het plein daadwerkelijk op de schop gaat en in de hekken staat.

In 2021 gaat het beheer van buurthuis Batavia over naar de huidige gebruikers. Zij hebben de opdracht om het buurthuis een plek te maken voor iedereen uit de buurt en om meerdere gebruikers naar het buurthuis en ook de speeltuin te krijgen. De speeltuin zal een belangrijke rol vervullen voor kinderen uit de buurt als er niet gespeeld kan worden op het Sumatraplantsoen tijdens de herinrichting.

De beoogde doelen zijn:
- Een plantsoen waar buurtbewoners zich thuis voelen, een gevoel van eigenaarschap ontwikkelen en dit uitdragen.
- De programmering van buurtactiviteiten op het Sumatraplantsoen is op elkaar afgestemd.
- Een speeltuin die uitnodigend is voor de jongste kinderen.
- Een participatieplan voor de verbetering van speeltuin Batavia.
- Een buurthuis met een programmering die aansluit bij de wensen van de buurt.
- Een gevarieerd woningaanbod in de buurt.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2021 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Er zijn nog geen voorgestelde projecten bij deze focusopgave

Als je zelf een project wilt voorstellen dat past bij deze focusopgave, neem dan contact op met jouw gebiedsteam.