Focusopgave

Oosterpark, veilig en aantrekkelijk


Hoort bij gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Oud-oost

Aanleiding

Met 5,3 miljoen bezoekers per jaar is het Oosterpark het drukst bezochte park van Amsterdam-Oost. Het is een plek waar mensen zich ontspannen, sporten en elkaar ontmoeten. Er worden grotere en kleinere evenementen georganiseerd die veel levendigheid brengen.

Het Oosterpark is tegelijkertijd een plek met flinke uitdagingen. Er zijn alcoholisten die andere gebruikers hinderen en de evenementen zorgen soms voor overlast voor omwonenden. Bovendien zullen de bezoekersaantallen naar verwachting nog verder toenemen, onder meer door de komst van een nieuw hotel in het park. Het risico bestaat dat gebruikers elkaar in de weg gaan zitten en dat de staat van het park verslechtert.

Beschrijving focusopgave

We willen ervoor zorgen dat het Oosterpark ruimte blijft bieden aan verschillende gebruikersgroepen, zonder dat het park wordt aangetast. We bestrijden de verschillende vormen van overlast – hinderlijk aanwezige alcoholisten, lawaai en te grote drukte bij evenementen – en zetten ons ervoor in de bezoekersstromen in goede banen te leiden.

Beoogde doelen

- Een sterk netwerk maken en onderhouden rond het park.
- Uitbreiding van de aanpak van alcoholisten in het park.

Wat gaan we doen en met wie

Sinds 2017 zijn we bezig met een integrale aanpak gericht op overlast door alcoholisten in het park. Daartoe is de werkgroep Oosterpark opgericht, waarin, naast de gemeente, de volgende partijen zitting hebben: medewerkers van de politie, de GGD, het Meldpunt Zorg en Overlast, Veldwerk, Jellinek en Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Elke week bespreken we in deze groep de personen die overlast geven.

Intussen zitten we in de laatste fase van het project Verdubbeling Oosterpark. Hierin kijken we onder meer hoe we het gebruik van het multifunctionele sportveld, dat toegankelijk is voor bezoekers en daarnaast dienstdoet als sportlocatie voor scholieren, kunnen stroomlijnen.

In maart 2019 is de Bedrijven Investeringszone Oosterpark opgericht, waarbij onder andere de hotels, restaurants en cafés rondom het park, het OLVG, het onderzoekscentrum KIT, het Tropenmuseum en het Metis Lyceum zijn aangesloten. Samen met deze partijen slaan we de handen ineen om te werken aan een aantrekkelijk park.

In het kader van het evenementenbeleid overleggen we veel met betrokkenen, zowel met de organisatoren van de grotere festivals als met de vele vrijwilligers die activiteiten organiseren in de muziekkoepel. Bij al deze activiteiten proberen we continu een koppeling te maken met de bewoners van de nabijgelegen buurten.

Voor alle parken in Amsterdam geldt dat ze doorlopend aandacht krijgen van de beheerorganisatie, die de conditie van bomen en groen monitort en zo nodig ingrijpt, bijplant en de ecologische kwaliteit bewaakt.
 
In 2020 willen we op al deze activiteiten en ontwikkelingen meer regie aanbrengen.
Bijdrage aan de prioriteiten van Gebiedsplan 2020 - Oud-oost