Locatie

Dapperbuurt

Dapperstraat 78

Contactpersonen van Dapperbuurt

Joost van der Klein

Platanenweg, Joubertstraat
Projecten m.b.t. Dapperbuurt

'Zo blijven wij gezond' Transvaalbuurt & Dapperbuurt 2017

Doel: meer jongeren groeien op in een gezonde omgeving en zijn op gezond gewicht
Bewoners uit de Tran...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Aanpak drugsoverlast Dapperbuurt

In 2017 zetten we in op:

  • Buurtveiligheidsteam: dit instrument wordt ingezet om de veiligheid en lee...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

1 reactie

2 updates

Assistent (meiden) Tienerwerk Dapperbuurt

In Oud-Oost wonen meerdere jongeren die zich inzetten voor de wijk als vrijwilliger. Onder begeleidi...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

BeterLeven, voorlichtingsmarkt

Om armoede te verminderen, is goede voorlichting nodig. Een succesvol voorbeeld uit 2016 is de Beter...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Collaboratief leren en ontwikkelen, Fieldlab Oost

Hoe kunnen bewoners het eigenaarschap over hun fysieke en sociale omgeving vergroten, en daarmee pub...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Dapper Buurtbalie

De Dapper Buurtbalie is een website waarop vrijwilligersorganisaties en georganiseerde activiteiten ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 reacties

1 update

Dapperbuurt Natuurlijk, een groeiend groen netwerk in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt zijn bewoners in verschillende groen-initiatieven actief. Bewoners hebben veel ken...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

7 reacties

1 update

Economisch perspectief Dapperbuurt

De gemeente werkt in 2018 samen met partners in de Dapperbuurt om het economisch perspectief te verbe...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Gezonde buurtbrunch in de Dapperbuurt

Eens per jaar willen we een buurtbrunch voor de hele Dapperbuurt organiseren, op een zondag om 13.00...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 updates

Kwetsbare mensen in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt gaan we een regelmatig overleg organiseren waar de belangrijkste stakeholders de c...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Ondersteunen ondernemers(initiatieven) Dapperbuurt

We ondersteunen ondernemersverenigingen in de Dapperbuurt, waardoor verschillende marketing- en prom...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

4 updates

Recycle in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt hebben de bewoners het afgelopen jaar kennisgemaakt met het Zero Wastelab op het D...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Soundwalk

Wereldwijd is er sprake van een groei in stress, angst en burn-outs. De World Health Organization vo...

Voorgesteld voor gebiedsplan 2018, maar niet opgenomen

11 reacties

Springlevend Dapper Jeugd

Met 'Springlevend' wordt door inzet van studenten de leefbaarheid van de wijk verbeterd.

Taaltoppers...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Springlevend Dapper Volwassenen

Met 'Springlevend' wordt door inzet van studenten de leefbaarheid van de wijk verbeterd.

Beheer Kathu...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

3 updates

Wijkacademie opvoeden

Een groep van bewoners uit Oud-Oost en Indische Buurt agendeert en organiseert activiteiten over opv...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

2 updates

Winteractiviteiten voor jongeren in de Dapperbuurt

De scholen in de Dapperbuurt hebben een continuerooster gekregen. Dat betekent dat de kinderen om 2 ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

1 update

Wormenbakken

We bieden de mogelijkheid om, op verzoek, bewoners lokaal groent en fruit te laten composteren door ...

Opgenomen in gebiedsplan 2017

4 reacties

2 updates