Update

Project-update bij Inrichting en gebruik van groene oevers IJburg

Geplaatst op 28 januari 2020, 11:39 uur , door Geertje Spinder
Project volgens planning

Op 23 januari 2020 vond een eerste bewonersbijeenkomst plaats over de groene oevers van Steigereiland-Zuid. De bewoners zijn onderling in overleg gaan en hebben hun ideeën en wensen gepresenteerd. Over een aantal zaken waren de aanwezigen het vlot eens: de bootjes horen niet in de rietkragen en de groene oevers zijn openbaar toegankelijk, dus iedereen moet zich er welkom voelen. De oevers zijn geen verlengstuk van je schuur. Daarnaast is er behoefte aan een betere toegang tot het water, op plekken waar dat geen overlast veroorzaakt voor omwonenden.
Het stadsdeel gaat nu uitzoeken of en hoe we deze wensen en ideeën vorm kunnen geven, binnen wettelijke kaders en regels rondom handhaving, inspectie van de dijken, e.d. Naar verwachting volgt er een volgende bewonersbijeenkomst in de tweede helft van maart.