Update

Update bij Programma Waterrecreatie en ecologie

Geplaatst op 5 oktober 2020, 15:36 uur
Project volgens planning

 

Werken aan het Programma, dat in 2019 is vastgesteld, is iets van de lange adem. Omdat er zo veel verschillende partijen bij het water betrokken zijn en regelgeving complex is, is een eerste prioriteit om inzicht te krijgen in de juridische verhoudingen en de kennis op orde te krijgen. Er is gewerkt aan een juridische analyse die inzicht geeft in de formele bevoegdheden op het water. De uitkomst hiervan wordt weer gebruikt voor de Samenwerkingsovereenkomst met het Rijk, waar ook aan gewerkt wordt. Ook is er een basis waterkaart opgesteld met informatie over de huidige stand van zaken, waaronder bijvoorbeeld de diverse functies op en aan het water, ligging van huidige en gewenste toekomstige vaargeulen. Het programmateam coördineert de acties uit de uitvoeringsagenda en heeft een adviesfunctie richting de lopende projecten binnen het gebied IJburg en ZBE.

 

Deel dit: