Update

Update bij Buurtverbinding Sportheldenbuurt

Geplaatst op 6 oktober 2020, 14:27 uur
Project volgens planning

Alle gelden zijn uitgegeven volgens de planning.

Isiz: heeft het geld gebruikt om dames te activeren en middels de SALT methodiek gestimuleerd om met bewonersinitiatieven te komen. Dat is gebeurd
       en deze aanvraag is inmiddels gehonoreerd.
Vreedzaam: is moeizamer gegaan. Corona heeft een hoop verwarring geschopt qua planning, programmering en deelname van bewoners en partners.
                  Gaan hiermee door. Gesprekken over invulling moet nog gevoerd worden
Zomerprogrammering USZ: het geld is volledig geinvesteerd in zowel sociale als fysieke aspecten tbv de (zomer)programmering. Door de drukte was het
                                          lastig om zomerprogrammering te realiseren ism de sportaanbieders. Na de vakantie begint dit weert te lopen.
USZ opslag: is gerealiseerd

 

Deel dit: