Update

Project-update bij Ondersteunen initiatieven van ondernemers, bewoners en sportverenigingen

Geplaatst op 6 oktober 2020, 15:47 uur , door Joke van Vliet
Project achter op planning

Er is een inventarisatie gemaakt van alle initiatieven en kansen op het gebied van Duurzaamheid.

Vanaf begin septembeer is er een gebiedsmakelaar met specifieke expertise duurzaamheid gestart.

Een buurtinitiaitief is gestart met een digitaal platform, Hallo watergraafsmeer.