Realisatie van gebiedsplan Gebiedsplan 2020 - Watergraafsmeer


Totaal

21 projecten

Mensen hebben zolang mogelijk de regie over hun eigen leven (2020)

0 projecten

Aandacht besteden aan de diversiteit van het wonen in de wijken (2020)

0 projecten

Alle kinderen en jongeren kunnen meedoen, tegengaan tweedeling (2020)

0 projecten

Leefbaarheid bevorderen bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en werkwijken (2020)

0 projecten

Verbeteren en vergroenen van de openbare ruimte inspelend op veranderingen (2020)

0 projecten

De Watergraafsmeer wordt voorloper op het gebied van duurzaamheid en circulariteit (2020)

0 projecten