Realisatie van gebiedsplan Gebiedsplan 2017 - Oud-Oost


Totaal

66 projecten

Vergroten zelfredzaamheid, netwerken en participatie (2017)

13 projecten

Meer ontwikkelkansen voor jeugd (2017)

11 projecten

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid (2017)

6 projecten

Verbeteren openbare ruimte en verkeersveiligheid (2017)

12 projecten

Meer Groen en Duurzaamheid (2017)

8 projecten

Verbeteren werkgelegenheid en wijkeconomie (2017)

10 projecten

Bevorderen langer zelfstandig wonen (2017)

4 projecten