Resultaten tot op heden

In onderstaand overzicht worden de aantallen projecten uit de gebiedsplannen per categorie initiatiefnemers getoond. We onderscheiden:
  • projecten die door de gemeente zijn geïnitieerd
  • projecten die door een bewoner zijn geïnitieerd
  • projecten die door een maatschappelijke organisatie of ondernemer zijn geïnitieerd
(bij sommige projecten heeft de initiatiefnemer zichzelf aan 2 categorieën gekoppeld, waardoor de aantallen niet exact kloppen met het totaal)

2016
Aantal projecten in gebiedsplan IJburg/Zeeburgereiland: 64
2017
Totaal aantal projecten in gebiedsplannen: 292
2018
Totaal aantal projecten in gebiedsplannen: 295
2019
Totaal aantal projecten in gebiedsplannen: 321
De gebiedsplannen voor 2016 stelde het Stadsdeel zelf op. Voor 2017 werden bewoners van IJburg/Zeeburgereiland en Oud-Oost uitgenodigd om online voorstellen in te dienen. Voor 2018 en 2019 werden alle bewoners in Amsterdam-Oost uitgenodigd. Uit deze cijfers is af te leiden dat het aandeel van de bewoners en overige organisaties gestaag is toegenomen, tot meer dan 50%. Dit laat zien dat de samenwerking goed van de grond komt, en dat het gebiedsplan steeds meer het resultaat wordt van een gemeenschappelijke aanpak.

Deze werkwijze toont ook aan dat het samen opstellen van de gebiedsplannen een goede manier is om betrokkenheid van bewoners in de wijk structureel te vergroten. Doordat het aandeel van projecten die geïnitieerd zijn door bewoners, maatschappelijke organisisaties en ondernemers gestaag groeit, en doordat de projecten en hun initiatiefnemers transparant op deze website gepubliceerd worden, wordt ook steeds zichtbaarder welke partijen in de wijk actief zijn rondom bepaalde thema's. Dit verbetert ook de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking.