Gebiedsteam Oud-Oost

De gebiedsteams zijn het eerste gezicht van de gemeente voor bewoners en partners in de buurt.

Als u een goed idee heeft, neem dan contact op met de gebiedsmakelaar van uw buurt. Samen onderzoeken we wat er nodig is om het idee verder te brengen en de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning vanuit de gemeente.

Jaarlijks wordt een gebiedsplan opgesteld. Oost heeft budget voor projecten die bijdragen aan de focusopgaven en prioriteiten van het gebiedsplan. Het Dagelijks Bestuur stelt eind december 2020 het gebiedsplan 2021 met bijbehorende projecten en budgetten vast.

Heeft u een idee of wilt u een projectvoorstel indienen voor het gebiedsplan 2021, neem dan contact op met het gebiedsteam.

https://www.amsterdam.nl/oudoost/

 

 

Stadsdeelcommissie

De door bewoners gekozen stadsdeelcommissie bestaat uit volksvertegenwoordigers uit de buurten. De stadsdeelcommissie behartigt de belangen van bewoners en ondernemers en adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over wat er speelt in het stadsdeel of in een gebied. De stadsdeelcommissie Oost bestaat uit 16 leden, verdeeld over 4 gebieden. 

Als u wilt weten welke personen Oud-Oost vertegenwoordigen, kijk dan op de pagina van de gemeente.

 

Andere informatiebronnen

Onderstaande websites bevatten meer informatie over Oud-Oost.