2 0 2 1

Welkom bij het gebiedsplan 2021
voor IJburg en Zeeburgereiland

Eind 2002 kwamen de eerste bewoners op IJburg. Nu wonen er bijna 25.000 mensen. IJburg begint steeds meer een echte Amsterdamse stadswijk te worden. Het is over het algemeen goed leven op IJburg en er zijn veel bewoners die initiatieven nemen om hun wijk te verbeteren.

Heeft u een idee om uw buurt te verbeteren, neem dan contact op met het gebiedsteam.

Focusopgaven en Prioriteiten

Met ingang van 2020 brengen we extra focus aan bij het opstellen van het gebiedsplan.
In het gebiedsplan worden alleen projecten opgenomen die bijdragen aan deze focusopgaven.

Door te focussen op de belangrijkste opgaven in een gebied kunnen we de beschikbare tijd, geld en capaciteit gerichter en effectiever inzetten.
Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel-Oost heeft de volgende 6 focusopgaven vastgesteld voor IJburg en Zeeburgereiland .

Heeft u een idee voor een betere buurt?

Als bewoner, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie weet je goed wat er leeft in jouw straat of buurt.
Je wil misschien dingen zelf oppakken om je buurt te verbeteren. Wil je ook een project voorstellen?

Als je zelf een project wilt voorstellen, neem dan contact op met het gebiedsteam.
2 0 2 0

Bekijk de voortgang van 2020

Ook voor 2020 is er een gebiedsplan. De projecten die in dat plan staan, worden nu uitgevoerd. Volg de voortgang.
naar 2020