Prioriteit

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid (2018)

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. En intensiveren samenwerking met ketenpartners door:

 • Gerichte integrale inzet op preventie van overlast door jongeren met als doel nieuwe aanwas van overlastgroepen te voorkomen
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Bevorderen veilig wonen
 • Terugdringen overlast in de openbare ruimteDoelstellingen
 • Bevorderen veilig wonen in Oud-Oost
 • Bevorderen veilig wonen in Oud-Oost
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Kwetsbare mensen in kwetsbare buurten
 • Terugdringen overlast openbare ruimte
 • Terugdringen overlast openbare ruimte
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (11)

Aanpak fietsendiefstal

Voor 2018 gaan we ter preventie van fietsendiefstallen inzetten op minimaal 2 fietsgraveeracties ism...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

1 update

Nulmeting signalen van overlast door verward gedrag

Onze partners, zoals buurtinitiatieven of wijkagenten, zetten zich in om Amsterdammers die moeilijke...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 update

Kwetsbare mensen in de Dapperbuurt

In de Dapperbuurt gaan we een regelmatig overleg organiseren waar de belangrijkste stakeholders de c...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

3 updates

Toenemende drukte in de openbare ruimte

Er is een toenemende druk op de beschikbare ruimte in Oost. Denk aan de behoefte aan speelruimte, ba...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Herinrichten basketbalveld en talud Maritzstraat/Tugelaweg tot tunneltje bij Ben Viljoenstraat

Het basketbalveld en omgeving is helemaal dichtgegroeid. Het talud bij basketbalveld tot aan het tun...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

27 reacties

2 updates

Een verbonden buurt

Je thuisvoelen, erbij horen en elkaar kennen. Dat zijn de sleutelbegrippen bij een verbonden buurt. ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Aandacht voor overlast rond horeca

De horeca overlast in Oud-Oost lijkt toe te nemen, met name rond nieuwe horeca. Samen met bewoners, ...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Aanpak overlastgevende groepen Oosterpark

Al vele jaren veroorzaken grote groepen personen, met meervoudige zorg- en overlastproblematiek, ove...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

3 reacties

2 updates

Buurtdialoog Transvaalbuurt

In de Transvaalbuurt willen we een “buurtdialoog” opzetten waarmee we meerdere vliegen in een klap sla...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates

Verbeteren gebruik kades Singelgracht

De Singelgracht aan de Mauritskade wordt steeds meer gebruikt als locatie voor de verhuur van kleine...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

2 updates

Terugbrengen overlast piekmomenten rondom Loswal

Rondom de Loswal aan de Weesperzijde ervaren bewoners op drukke zomerse dagen overlast. Deze overlas...

Opgenomen in gebiedsplan 2018

1 reactie

2 updates