Prioriteit

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid (2018)

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. En intensiveren samenwerking met ketenpartners door:

 • Gerichte integrale inzet op preventie van overlast door jongeren met als doel nieuwe aanwas van overlastgroepen te voorkomen
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Bevorderen veilig wonen
 • Terugdringen overlast in de openbare ruimteDoelstellingen
 • Bevorderen veilig wonen in Oud-Oost
 • Bevorderen veilig wonen in Oud-Oost
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
 • Kwetsbare mensen in kwetsbare buurten
 • Terugdringen overlast openbare ruimte
 • Terugdringen overlast openbare ruimte
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (11)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (6)