Prioriteit

Verbeteren leefbaarheid en veiligheid (2017)

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid. En intensiveren samenwerking met ketenpartners door:

  • Gerichte integrale inzet op preventie van overlast door jongeren met als doel nieuwe aanwas van overlastgroepen te voorkomen
  • Gedrag en zelfbewustwording van jongeren
  • Bevorderen veilig wonen
  • Terugdringen overlast in de openbare ruimte