Prioriteit

Bevorderen langer zelfstandig wonen (2017)

Voldoende betaalbare woningen om mensen die daarop zijn aangewezen in Oud-Oost te kunnen laten blijven wonen. Stabiel houden van de woningvoorraad. Tegen de achtergrond van de vele veranderingen in de woningvoorraad op buurtniveau gemonitord.