Prioriteit

Bevorderen langer zelfstandig wonen (2018)

Voldoende betaalbare woningen om mensen die daarop zijn aangewezen in Oud-Oost te kunnen laten blijven wonen. Stabiel houden van de woningvoorraad. Tegen de achtergrond van de vele veranderingen in de woningvoorraad op buurtniveau gemonitord.
Doelstellingen
  • Bevorderen van zelfstandig wonen in Oud-Oost
  • Bevorderen van zelfstandig wonen in OudOost