Prioriteit

Versterken van het Oostelijk Havengebied als een inclusief woon- en werkgebied (2020)

Om een buurt te creëren waarbij alle bewoners zich betrokken voelen, gaan we vrijwillige inzet en informele netwerken, zoals buurtorganisaties, stimuleren. Zo versterken we de sociale cohesie, saamhorigheid en samenredzaamheid. Ook gaan we experimenteren op het gebied van participatieve democratie door bewoners, ondernemers of andere partners.