Prioriteit

Voorzieningen en kansen bieden voor alle kinderen (2020)

Een aanzienlijk deel van de jeugd in de Indische Buurt groeit op in een huishouden met een minimuminkomen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de kansen die deze kinderen krijgen om zich te ontwikkelen. Hierdoor volgen zij lang niet altijd de schoolloopbaan die past bij hun keuze en capaciteit. Ook missen zij kansen om hun talenten op sportief en cultureel gebied te ontwikkelen. Daarnaast is het pedagogisch klimaat op straat niet optimaal en zien we nog te veel overgewicht.