Prioriteit

Kwetsbare groepen laten profiteren van de voorspoed (2020)

De Indische Buurt kent een instroom van bewoners die het economisch goed hebben. Ook wonen er nog veel mensen die sociaal en/of economisch kwetsbaar zijn. Deze bewoners hebben vaak ondersteuning nodig om mee te doen en gebruik te maken van de kansen die zich aandienen in het gebied. Hierbij kan de kracht van de kansrijke bewoners in de buurt en in de omliggende buurten worden ingezet.