Prioriteit

Aantrekkelijke buurteconomie bevorderen (2019)

Een gevarieerd aanbod van kleinschalige winkels en bedrijven die aansluiten bij de behoefte draagt bij aan de aantrekkelijkheid van een buurt en kan bovendien de sociale cohesie bevorderen. Wij zetten ons dan ook in voor een bloeiende buurteconomie. Dat doen we onder meer door te helpen bij de oprichting van ondernemersverenigingen, bedrijveninvesteringszones (BIZ) te stimuleren en met deze collectieven samen te werken. Ook willen we de Dappermarkt een kwaliteitsimpuls geven. Wij vertalen het thema ‘van wie is de stad’ naar het maatwerk in de buurt: ‘van wie is de buurt’. We gaan ontwikkelingen stimuleren die gericht zijn op de lokale behoefte en temperen wat we zien als ontwikkelingen die schadelijk kunnen zijn voor de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt.


Doelstellingen
  • Bewoners in Oud-Oost beschikken over een gevarieerd winkelaanbod
  • Een levendige Dappermarkt
  • Park en events
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (11)
Niet opgenomen projecten bij deze prioriteit (3)