Prioriteit

Kwetsbare mensen opvangen, in kwetsbare buurten (2019)

In Oud-Oost, met name in de Transvaalbuurt en de Dapperbuurt, wonen vergeleken met de rest van Amsterdam veel kwetsbare mensen. Dat heeft er deels mee te maken dat in de afgelopen jaren een groot deel van de sociale woningen aan deze groep is toegewezen. In bijna de helft van de gevallen gaat het om statushouders en in een derde van de gevallen om bewoners met begeleiding op de woning. Daarnaast zien we een toename van ouderen met een beperking. Door deze demografische ontwikkelingen wordt er een groot beroep gedaan op zorg- en welzijnsvoorzieningen, maar ook op mantelzorgers en buurtgenoten. Het streven is om stevige formele en informele netwerken op te bouwen zodat het ondersteuningsaanbod beter is afgestemd op de vraag.


Doelstellingen
  • Er zijn meer laagdrempelige zorg- en welzijnsvoorzieningen voor kwetsbare bewoners
  • Het buurtnetwerk rondom kwetsbare mensen is verstevigd
  • Meer kwetsbare bewoners in Oud-Oost beschikken over een geschikte woning en woonomgeving, met passende begeleiding
Uitgevoerde projecten bij deze prioriteit (9)