Project in gebiedsplan 2018

Digitaliseren van Jongeren

Geplaatst op 21 november 2017, 09:40 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2018 - Indische buurt
VOORLOPIG BESLUIT:
Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2018 - Indische buurt

Het idee leeft dat jongeren heel digitaal zijn en hier geen ondersteuning bij nodig hebben. Toch is de ervaring in het veld anders. Jongeren weten vaak goed om te gaan met zaken als Whats-app of Facebook. Maar een digitale presentatie maken of andere digitale vaardigheden die nodig zijn bij studie of werk ontbreken vaak. Vandaar dat we in 2018 een pilot willen starten om een groep jongeren digitale vaardigheden bij te brengen.

Toelichting

Tijdens de expertmeeting Armoede kwam dit probleem naar boven en werd door de aanwezige professionals als een knelpunt benoemd, maar ook als kans om aan te pakken.

Gewenst resultaat 
Jongeren zijn beter voorbereid op hun toekomst, door de digitale vaardigheden kunnen zij beter meekomen op school en stromen zij ook makkelijker naar een baan.
Idee
Illustration
 
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling 
Zorgen dat jongeren uit de Indische Buurt hun school afmaken of een baan vinden (?)
Deel dit:
1 projectupdate

Simone Lamme

Project volgens planning

Via Cybersoek, het jongerenloket en jongerenwerk worden deelnemers geworven. Er zijn aparte trajecten voor jongeren die nauwelijks digitaal vaardig zijn, en voor 'nerds-in-de-dop'. Beide krijgen activiteiten aangeboden om hun digitale vaardigheden (verder) te verbeteren. De activiteiten starten in h... lees meer
0
Open de update in eigen pagina