Project in gebiedsplan 2019   

Samen wateroverlast en hittestress aanpakken in Middenmeer-Noord

A
Geplaatst op 31 oktober 18, 17:29 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Watergraafsmeer

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2019 - Watergraafsmeer

In de periode van 2015 tot 2017 is er vanuit Fieldlab Oost – een samenwerking tussen de HvA en gemeente Amsterdam – gewerkt aan de klimaatbestendige stad. In navolging hiervan zijn De Regenwacht en de HvA in 2018 gestart met fase 1 van klimaatadaptatie Middenmeer-Noord. , In de tweede fase zijn de contactpersonen benaderd en is er gestart met online voorlichting.
In samenwerking met deze sleutelfiguren en instanties wordt informatie verzameld en onderzoeken we waar de energie zit in de buurt om samen de opgaven op te pakken waar de buurt de komende jaren door de klimaatverandering voor komt te staan. Een voorlichtingstraject zal onderdeel uitmaken van dit project.Op verschillende manieren betrekken wij de buurt door fysiek in de buurt aanwezig en zichtbaar te zijn. Middels – online en offline – media delen wij tevens de kennis en ervaringen met de buurt. Door op deze wijze zichtbaar te zijn kunnen bewoners ons makkelijker vinden.

Toelichting

De vraag die gesteld wordt is: hoe bereidt Middenmeer-Noord zich op de gevolgen van klimaatverandering?

In september 2017 regende het veel en soms zo hevig dat water op straat bleef staan en bewoners overlast ondervonden in tuinen of zelfs in huis. Uit wetenschappelijke inzichten blijkt dat we in de toekomst te maken krijgen met meer en heviger piekbuien. Daarmee wordt ook de urgentie om gebieden die onder NAP liggen, zoals Middenmeer-Noord, hierop voor te bereiden groter.
De gemeente neemt de nodige maatregelen bij herprofilering van straten en pleinen. Maar een regenbui beperkt zich niet tot de openbare ruimte. Bewoners zullen bijvoorbeeld meer en meer overlast ervaren in hun achtertuin of waterschade oplopen in hun kelders. Gemeente én bewoners zullen in hun plannen klimaatverandering mee moeten gaan nemen.

In 2018 is gestart met het in kaart brengen van initiatieven, instanties en actieve bewoners op het gebied van duurzaamheid. In 2019 zetten we het project voort met verschillende activiteiten waarbij bewoners de behoefte aan concreet advies kunnen aangeven. Hierbij wordt duidelijk welke maatregelen, kennisoverdracht, subsidie of anderszins nodig is.

Gewenst resultaat Samen met de bewoners willen we plannen ontwikkelen en uitvoeren om gezamenlijk Middenmeer-Noord meer klimaatbestendig te maken.
Dit alles moet er toe leiden dat bij de bewoners een grotere bewustwording wordt gecreëerd over de gevolgen van klimaatverandering en dat ze worden gestimuleerd en gemotiveerd om zelf maatregelen te treffen op zowel privaat terrein (de tuinen) als de openbare ruimte.
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Betere regenbestendigheid vooral in Middenmeer en Betondorp (?)
Financiële dekking:
  • Gebiedsbudget: 10.000,00

Is dit een goed project?

Vind je het waardevol als dit project in 2019 wordt uitgevoerd?

Er kan niet meer gereageerd worden

2 project-updates

Sylvia van der Werf

13-sep-2019 07:40
Project volgens planning

Het bureau Regenwacht heeft wekelijks spreekuur gehouden in Middenmeer Noord en advies gegeven over regenbestendige tuinen. Op 3 oktober is er een informatieavond voor bewoners.


0

Open de update in eigen pagina

Sylvia van der Werf

17-feb-2020 17:29
Project volgens planning

Er zijn verschillende voorlichtingsactiviteiten verricht. Bewoners hebben advies gekregen om hun tuin anders in te richten zodat de tuin meer bestendig is tegen wateroverlast en hitte.
0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Rezi van Lankveld

Ja
29-nov-2018 21:47
Wil je reageren? Meld je dan aan.