Project in gebiedsplan 2019

Brandveiligheid in de buurt bevorderen

Geplaatst op 7 november 2018, 12:54 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2019 - Oud-Oost

VOORLOPIG BESLUIT: Dit project wordt opgenomen in het concept Gebiedsplan 2019 - Oud-Oost

De brandweer wil de brandveiligheid in woningen verbeteren en de kennis van bewoners over brandveiligheid en hoe te handelen bij een brand vergroten. Dit doet de brandweer onder andere door, al dan niet samen met partners, huisbezoeken af te leggen, advies op maat te geven en rookmelders te plaatsen als dat nodig is.

Daarnaast wil de brandweer voorlichting geven aan leerlingen uit groep 8, met als onderwerpen: hoe kun je het risico op brand verkleinen, wat moet je doen als er toch brand ontstaat en hoe kun je je voorbereiden (vluchtplan). Via de kinderen kunnen ook de ouders worden bereikt: ze nemen hun verhalen van school mee naar huis en ze kunnen met een brandveiligheidschecklist hun eigen huis controleren en een vluchtplan maken.

Gewenst resultaat - Meer rookmelders in de woningen in Oud Oost
- Huisbezoeken
- Voorlichtingsbijeenkomsten groepen 8
Bijdrage aan de prioriteiten:
Hoort bij doelstelling Er is meer preventie rond woninginbraken, diefstallen en brand
Deel dit:
1 project-update

Eilbron varda

22-aug-2019 11:50
Project afgerond

verschillende acties geweest in het voorjaar.
0

Open de update in eigen pagina
3 reacties

Tamara van Leeuwen

Ja mits...: Ik zou graag zien dat de brandweer een actieve adviesrol krijgt richting woningcorporaties. Bijv over het aanleggen van vluchtroutes waar mogelijk. Ik denk dat het verplicht stellen van brandveiligheid via de woningbouw al veel winst zou kunnen opleveren.
ma 26 november 2018 15:49

Marten Bakker

Ja
wo 28 november 2018 14:23

Barbara Van Os

Ja
wo 5 december 2018 10:28
Wil je reageren? Meld je dan aan.