Project in gebiedsplan 2020   

Aanpak buurthuis en speeltuin Batavia

A
Geplaatst op 28 oktober 19, 21:22 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Sumatraplantsoen

Het beheer van buurthuis Batavia is in 2020 tijdelijk in handen van stichting Dock. Vanaf 2021 moet het beheer uitgevoerd worden door een partij uit de buurt of met sterke buurtbinding. Om deze partij te vinden wordt in 2020 een buurtbestedingstraject/maatschappelijk aanbestedingstraject georganiseerd. Ook heeft Dock de opdracht om in de buurt te kijken of meerdere groepen bewoners gebruik kunnen gaan maken van het buurthuis. Tijdens dit traject wordt ook gekeken welke verbeteringen nodig zijn aan het gebouw en in de speeltuin. Dit gebeurt samen met de gebruikers.

 

Gewenst resultaat Batavia is een goedlopend buurthuis met een programma dat goed aansluit bij de behoefte van buurtbewoners. Batavia wordt vanaf 2021 beheerd door een buurtpartij of een partij met aantoonbare binding met de buurt. Deze partij start al in de laatste maanden van 2020, zodat deze goed is ingewerkt wanneer in 2021 stichting Dock het beheer van Batavia overdraagt.
Er is een mooie speeltuin waar vooral de jongste kinderen uit de buurt graag komen spelen.
1 project-update

Martine Koehein

4-okt-2020 23:16
Project achter op planning

Tijdens de lockdown is het proces van de maatschappelijke aanbesteding stil komen te liggen. In deze tijd hebben de huidige gebruikers van buurthuis Batavia (Stichting Dappere Dames en Speeltuinvereniging Batavia) dat zij zelfstandig veel voor elkaar konden krijgen en dat er ook een mooie samenwerki...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina