Project in gebiedsplan 2020   

Aanval op armoede in de Indische Buurt

A
Geplaatst op 10 november 19, 10:56 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Armoede-aanpak Indische Buurt

Initiatiefgroep Samen Vooruit heeft een lokale aanpak ontwikkeld om bewoners op een duurzame manier uit de armoede te helpen. Deze aanpak gaat uit van de kennis van ervaringsdeskundigen en een intensieve samenwerking van het lokale aanbod op gebied van schuldhulpverlening en trajecten naar werk en scholing.

In november is de training voor het contatcpersonen, vertrouwenspersonen (ihk aanpak schulden ) gestart en loopt tot medio 2020. Ondertussen is ook gestart met de ondersteuning van buurtbewoners.

Gewenst resultaat Vijftig bewoners van de Indische Buurt die behoren tot de doelgroep zitten in een traject dat hen toe leidt naar werk of naar een opleiding (om uiteindelijk ook aan het werk te komen) en dat ook helpt met het verminderen van de schulden.
1 project-update

Martine Koehein

4-okt-2020 17:38
Project volgens planning

Onder de vlag van Samen Vooruit worden in samenwerking tussen buurtorganisaties, civic, wpi en stadsdeel Oost nieuwe methodes en infrastructuren te ontwikkeld om bestaande netwerken van informele zorg beter en effectiever te koppelen aan de formele structuren. Er zijn inmiddels 10 vertrouwenspersone...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina