Project in gebiedsplan 2020   

Aanpak van de drukte op de Piet Heinkade

A
Geplaatst op 11 november 19, 13:56 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Leefbaarheid en balans in de drukte

Op de Piet Heinkade vinden tegelijk verschillende projecten plaats. Het betreft stedelijke programma's en projecten zoals de Agenda Amsterdam Autoluw en Agenda Touringcar, en ook de ontwikkeling van Oostenburg. Daarnaast wordt gewerkt aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (ProRail) en zijn er plannen voor een langzaam-verkeerverbinding met Noord en de Sluisbuurt.
Dit veroorzaakt een toename van het verkeer op de Piet Heinkade/Panamalaan en een stapeling van drukte, wat gevolgen heeft voor de leefomgeving. Bewoners hebben de gemeente gevraagd om aandacht voor het probleem en actie.

De bewoners vragen ook om het vergroenen van de Piet Heinkade. We gebruiken 2020 om gezamenlijk tot een ontwerp te komen van een groenplan, dat naar verwachting deels in 2020 en deels in 2021 kan worden uitgevoerd.

Gewenst resultaat Een leefbare omgeving op de Piet Heinkade.
1 project-update

Linda Rietdijk

21-feb-2020 09:24

De stapeling van drukte op de Piet Heinkade wordt onderzocht. Er wordt gekeken welke stedelijke programma's kunnen bijdragen in het zoeken naar oplossingen hiervoor zoals het vergroenen van de Piet Heinkade. We verwachten halverwege dit jaar het traject voor het vergroenen te kunnen starten.
0

Open de update in eigen pagina