Project in gebiedsplan 2020   

Borneolaan

A
Geplaatst op 11 november 19, 14:22 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Leefbaarheid en balans in de drukte

In de zomer van 2018 en 2019 is de gemeente gestart met het uitvoeren van verbeteringen die zijn aangedragen door Buurtinitiatief Borneolaan. Tijdens informatieavonden hebben bewoners aanvullende ideeën ingebracht die kunnen bijdragen aan verbetering. Deze ideeën leiden nu tot fase 3, de laatste fase van het buurtinitiatief: het verbeteren van het deel Borneolaan aan de andere kant van de Van Eesterenlaan, dat overloopt in de Blauwpijpstraat.

Ook zal het plantsoen in de Dirk Vreekenstraat opnieuw worden ingericht. Dit is het laatste onderdeel van fase 2.

Gewenst resultaat Een omgeving van de Borneolaan die aansluit bij de behoefte van de bewoners.
1 project-update

Inge Smit

29-sep-2020 08:25
Project afgerond

Het grasveld in de Dirk Vreekenstraat is veranderd in een prachtig plantsoen met vaste planten met een robuuste picknickset gemaakt van Amsterdamse bomen, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

In de Borneolaan en Blauwpijpstraat staan de bomen in ruime plantvakken met beplanting zodat ze weer voldo...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina