Project in gebiedsplan 2020   

Straatgerichte aanpak Javastraat

A
Geplaatst op 11 november 19, 14:35 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Leefbaarheid en balans in de drukte

De Javastraat is veranderd van een straat met een eenzijdig winkelaanbod en ondermijnende activiteiten, in een straat met een divers aanbod dat ook tegemoetkomt aan de behoefte van nieuwe buurtbewoners. Het is echter een kwetsbaar evenwicht en er is aandacht nodig om te voorkomen dat de straat ofwel een terugval doormaakt, of een karakter krijgt waarbij een groot deel van de bestaande Indische Buurtbewoners zich niet meer thuis voelt.

In de ‘Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden’ werken ondernemers, pandeigenaren en de gemeente in een gezamenlijk proces aan een aantrekkelijk, leefbaar en veilig winkelgebied. Door hun krachten te bundelen en maatwerk toe te passen werken ze samen aan een toekomst waarin groei en verandering niet ten koste gaan van de identiteit van het gebied.

Gewenst resultaat Een krachtig samenwerkingsverband dat leidt tot gezamenlijke grip op het winkelgebied in de Javastraat, waarbij monocultuur wordt tegengegaan en er een onaantrekkelijke voedingsbodem is voor ondermijnende activiteiten.
1 project-update

Martine Koehein

9-okt-2020 13:36
Project volgens planning

Voor de Straatgericht aanpak in de Javastraat is de Javastraat in kaart gebracht en is er samenwerking met de ondernemersvereniging. Een volgende stap is om de pandeigenaren en bewoners te benaderen als mogelijke partners in deze aanpak. 

 

 


0

Open de update in eigen pagina