Project in gebiedsplan 2020   

Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt

A
Geplaatst op 11 november 19, 21:44 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Duurzame leefomgeving

'Groene handelingsperspectieven in de Indische Buurt' is een onderzoek van het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad, van de Hogeschool van Amsterdam. De onderzoekers gaan op zoek naar concrete handelingsperspectieven voor de verschillende groepen bewoners in de Indische Buurt. Wat is er nodig om de verschillende bewoners van de Indische Buurt in beweging te krijgen op het gebied van een duurzamer leven? Met de kennis die wordt opgedaan tijdens dit onderzoek, kunnen gericht acties opgezet worden. De kennis die wordt opgedaan in de Indische Buurt is ook bruikbaar voor andere buurten in Amsterdam.

Gewenst resultaat - Beter inzicht in de motivaties en barri√®res van verschillende soorten bewoners in de Indische Buurt om zich wel of niet duurzaam te gedragen.
- Een inventarisatie van duurzaam gedrag in het dagelijkse stedelijke bestaan door middel van visual mapping. Hiermee kunnen bewoners ondersteund worden om te kiezen voor duurzaam gedrag waar zij voorheen zouden hebben gekozen voor niet duurzaam gedrag. Deze inventarisatie kan als prototype dienen voor andere Amsterdamse buurten en is daarmee breder inzetbaar dan alleen in de Indische Buurt.
2 project-updates

Martine Koehein

4-okt-2020 17:40
Project achter op planning

Het onderzoek van HvA naar handelingsperspectief voor duurzaam gedrag in de Indische Buurt is door Corona wat vertraagd geraakt. Inmiddels zijn er veel interviews gehouden in de buurt. De voorlopige resultaten worden eind oktober gepresenteerd. Vervolgens wordt gekeken hoe we deze resultaten kunnen ...

Lees meer
1

Open de update in eigen pagina

Pieter Klapwijk

14-jan-2021 23:08
Project achter op planning

Onderzoek is in afrondende fase en komt in februari 2021 naar

buiten


0

Open de update in eigen pagina
1 reactie

Rens van der Linden

Lijkt me interessant.
Wil wel meedenken
Zou ook onderzoek willen naar hoe mensen met roots in Marokko en Turkije aankijken tegen groen in de stad.
30-nov-2019 12:29
Wil je reageren? Meld je dan aan.