Project in gebiedsplan 2020   

Voortzetten en inbedden pilot 'Passend wonen voor ouderen'

A
Geplaatst op 12 november 19, 08:46 uur
Dit project is ingediend als voorstel voor het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied

Dit project maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan 2020 - Indische Buurt en Oostelijk Havengebied
Focusopgave Meer kansen creëren voor kwetsbaren en ouderen om zelfstandig te blijven wonen

Doordat het klassieke verzorgingstehuis is verdwenen, blijven ouderen langer zelfstandig wonen. Veel ouderen hebben een woning die daarvoor ongeschikt is (trappen, kleine badkamer). Hoewel zij vaak een lange woonduur hebben opgebouwd en gebruik kunnen maken van verschillende verhuisregelingen, waardoor zij makkelijker een nieuwe woning kunnen vinden dan andere woningzoekenden, verhuizen er toch maar weinig ouderen. Om hen te helpen te verhuizen óf hulp in huis te krijgen, zodat zij prettiger wonen en makkelijker kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, is betere informatie nodig, en soms intensievere begeleiding. Er is al veel op het gebied van hulp, informatie, regelingen etc., maar dit alles wordt versnipperd aangeboden. 

In 2019 liep in de Indische Buurt de pilot 'Passend wonen', waarin verschillende partijen gericht ouderen probeerden te bereiken, informeren en ondersteunen. Deze succesvolle pilot wordt voortgezet in 2020. Ook bekijken we hoe deze manier van werken ingebed kan worden in de werkwijze van de betrokken organisaties.

Gewenst resultaat - Meer ouderen wonen in een geschikte (levensloopbestendige) woning.
- De manier van werken van de pilot 'Passend wonen' is ingebed in de werkwijze van de verschillende organisaties, zoals woningcorporaties, de gemeente, welzijns- en zorgorganisaties.
1 project-update

Martine Koehein

4-okt-2020 17:43
Project volgens planning

De wooninformatiemarkt die gepland stond voor het voorjaar 2020 kon vanwege het Covid-19 virus niet doorgaan. Om ouderen toch op maat te kunnen informeren zijn we in september 2020 gestart met de bustour ‘Prettig wonen als u ouder wordt’ in de Indische Buurt.  Op vier middagen stond de informatiebus...

Lees meer

0

Open de update in eigen pagina